Visuelt vekselspill

Av Harald Flor, Dagbladet, 17.03.2004
Kyllingstad spiller ut stadig nye muligheter med pastellkrittet.

Men i Roald Kyllingstads hender er de porøse fargestiftene blitt redskaper for en både analytisk og fascinert framstilling av konsumkulturens steder. Det ser man på nytt - og med stadig mer kompleks karakter - i Galleri Dobloug i Oslo.

Refleksjon
Kyllingstads tilnærming skjer via et råmateriale av kamerabilder, hvor han kombinerer ulike motivvinkler, klipper opp og komponerer til fotomontasjer. Dette er underlaget for blant annet den store pastellen "Reflektor", hvor firmanavnet Interoptik står som mer enn en lesbar logo på et av utstillingsvinduene. Det kan også tolkes som et nøkkelord til Kyllingstads visuelle vekselspill over det optiske oppbrutte motivet, slik det framtrer med sine skiftninger fra innsyn til speilinger og mellom repetert lampeskjær, reflekterte lyspunkter og skyggelagte felter.
Hans billedmessige blikk fortapes ikke i butikkverdenens blendverk, men representerer refleksjon og motpolen til utstillingsplakatens enøyde apparisjon.

Barokk
Foruten dette viktige verket i Kyllingstad pregnante produksjon merker man seg særlig hans fargemessige finstemte Alessi-pastell. Ved en enkel vinkling av motivet med det stålblanke designproduktet innenfor en streng abstrakt struktur blir den koniske kjelen en like rytmisk dobbeltaktør som gitaren i en kubistisk komposisjon. Kyllingstads evne til å spille ut et samtidig tema mot en kunsthistorisk klangbunn blir visualisert med motsatte virkemidler i "Altertavle".
Her er billedmessige brokker fra en iltert illuminert rockescene bearbeidet med suveren sans for barokkens dramatiske regi, og fortettet til en formelig eksplosiv pastell i spennet mellom heaven & hell.